Speakers

Confirmed Speakers:

First Name Last Name Institution
Chunlin Bai Sichuan
Mark Caprio Notre Dame
Patrick Fasano Notre Dame
Umesh Garg Notre Dame
Song Guo IMP, Lanzhou
Hui Hua PKU
Bao-An Li TAMU-C
Chen Liu Shangdong
Weiping Liu CIAE
Jie Meng PKU
Junchen Pei PKU
Bin Qi Shandong
Peter Ring TU, Munich
Yang Sun SJTU
Xiaodong Tang IMP, Lanzhou
Zhigang Xiao Tsinghua
Furong Xu PKU
Feng-Shou Zhang Beijing Normal
Shunagquan Zhang PKU
Pengwei Zhao PKU
Shan-Gui Zhou ITP-CAS