Speakers

Confirmed Speakers:

First Name Last Name Institution
Chunlin Bai Sichuan Univ.
Mark Caprio Notre Dame
Patrick Fasano Notre Dame
Umesh Garg Notre Dame
Song Guo IMP, Lanzhou
Hui Hua PKU
Bao-An Li TAMU-C
Chen Liu Shandong Univ.
Weiping Liu CIAE
Jie Meng PKU
Junchen Pei PKU
Bin Qi Shandong Univ.
Peter Ring TU, Munich
Yang Sun SJTU
Xiaodong Tang IMP, Lanzhou
Zhigang Xiao Tsinghua Univ.
Furong Xu PKU
Feng-Shou Zhang Beijing Normal Univ.
Shuangquan Zhang PKU
Pengwei Zhao PKU
Shan-Gui Zhou ITP-CAS